Biežāk uzdotie jautājumi

Sākums / Par mums / Biežāk uzdotie jautājumi

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Lai persona varētu saņemt valsts apmaksātos sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam ir jānoformē nosūtījums. Ārstam nosūtītājam ir jābūt līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Normatīvie akti nenosaka derīguma termiņu nosūtījumam, tomēr ir pieņemts, ka nosūtījumu var izmantot vienu gadu pēc tā izsniegšanas.

Ja nosūtījumam ir noteikts konkrēts termiņš, tam jābūt norādītam uz nosūtījuma veidlapas.

Izsniedzot nosūtījumu, ārsts var norādīt, ka pacientam nepieciešama dinamiskā novērošana, un noteikt, cik ilgi šāds nosūtījums ir derīgs (līdz 12 mēnešiem).

Ārstniecības iestāde var nepieņemt nosūtījumu, ja tas ir nepareizi aizpildīts vai nav aktuāls.

Ārsta apmeklējuma maksa:

 • par ģimenes ārsta apmeklējumu  personai līdz 65 gadu vecumam – EUR 2,00, personai no 65 gadu vecuma – EUR 1,00;
 • par ģimenes ārsta mājas vizīti – EUR 2,85;
 • par ārsta speciālista apmeklējumu – EUR 4,00;
 • bērnu neirologs – bezmaksas;
 • bērnu oftalmologs (acu ārsts) – bezmaksas;
 • bērnu otorinolaringologs (ausu, kakla, deguna ārsts) – bezmaksas.

No pacientu iemaksām atbrīvotās šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • pirmās grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 1529. 6. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju saskaņā ar vakcinācijas kalendāru, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients ir saņēmis atbrīvojumu Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • lai apliecinātu nāves faktu, mājas apstākļos mirušajai personai.

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums.

Pacientiem ir svarīgi zināt, ka uz konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists.

Apmeklējot ārstu speciālistu vairākas reizes vienas slimošanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

Pacients ar ārsta nosūtījumu diagnostiskajai izmeklēšanai un/ vai speciālista konsultācijai var saņemt nozīmēto pakalpojumu jebkurā ārstniecības iestādē Latvijā, kurā šie pakalpojumi tiek sniegti no valsts finansējuma līdzekļiem.

Medicīnas pakalpojumu Jūs varat saņemt, ja

 • Ierodoties medicīnas iestādē uz konsultāciju, Jums līdzi ir pase vai ID karte.
 • Ja konsultācija ir bērnam līdz 14 gadu vecumam, līdzi jāņem:
  • bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase vai ID
  • bērna pase vai ID un vecāka pase ar ierakstu par bērnu.
 • Savu izrakstu/slēdzienu saņemsiet, ja līdzi būs pase vai ID karte

Ja pats personīgi nevarēsiet ierasties pēc izraksta/slēdziena, tad saņēmējam jādod līdzi notariāli apstiprināta pilnvara.

SVARĪGI ATCERĒTIES!

Bērns no 14 gadu vecuma izmeklējumus un ārsta konsultācijas drīkst apmeklēt patstāvīgi vai kopā ar vecāku (ja tāda ir bērna izvēle) un savus izmeklējuma rezultātus var saņemt tikai personīgi vai vecāki (ja tāda ir bērna izvēle)*, vai 3. punktā norādītajā kārtībā.

Sākot no 2018. gada 25. maija, ir piemērojama ES Vispārīgās datu aizsardzības regula attiecībā uz personas datu drošību! *Pacientu tiesību likums, 13. pants.