Par mums

Sākums / Par mums

Privātā ambulatorā ārstniecības iestāde “Saules veselības centrs” ir izveidots 2011.gadā un bija likumsakarīgs leģendārā zīmola “Saules aptieka” attīstības solis. Mums jau no pašas pirmās “Saules veselības centrs” izveides dienas ir ļoti svarīgi piedāvāt medicīnas pakalpojumus, apvienojot augstus kvalitātes standartus medicīnā ar personisku, iejūtīgu un rūpīgu pacientu apkalpošanu.

“Saules veselības centrs” atrodas Rīgas centrā UNESCO Pasaules kultūras mantojuma aizsardzības zonā un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Jūgendstila namā, kurā ir saglabāts tā laika interjers un kurš ir ērti pieejams pilsētas pacientiem, kā arī pacientiem, kuri iebrauc pilsētā ar sabiedrisko transportu.

“Saules veselības centrs” sniedz gan valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ar ģimenes ārsta un speciālista nosūtījumu, gan maksas medicīnas pakalpojumus, ko apmaksā pats pacients, darba devējs vai apdrošināšanas kompānijas, ar kurām ir noslēgti līgumi.

Mūsu misija – vesels, laimīgs un līdzestīgs pacients.
Mūsu vērtības – profesionalitāte, veselība, atbildība, attīstība.
 • UZTICĪBA

  Mums ir ļoti svarīgi, lai klienti, kuri iemantojuši “Saules aptieka” uzticību, sagaida tikpat labu attieksmi un rūpes “Saules veselības centrs” un otrādi, tādējādi saņemot kompleksu profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un farmaceita pakalpojumu, turklāt vienkopus. “Saules Veselības centrs” sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, īpašu uzmanību veltot saslimšanu profilaksei un to agrīnai diagnostikai.

 • PROFESIONALITĀTE

  Septiņos darbības gados “Saules veselības centrs” ir specializējies 27 ārstniecības un diagnostikas jomās. Centra ārsti ir pieredzējuši profesionāļi, kuri rūpējas par pacientu un viņu ģimenes locekļu veselību. Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši Jūsu konkrētam gadījumam, mūsu speciālisti ieteiks optimāli labāko turpmākās izmeklēšanas un ārstēšanas programmu.

 • PERSONISKA ATTIEKSME

  Īpaši mēs lepojamies ar tiešu un personisku kontaktu ar pacientiem. Mūsu veselības centra izveidē esam centušies rūpīgi un ar mīlestību īstenot labākās Eiropas tradīcijas un inovatīvos principus medicīnas pakalpojumu sniegšanā. Mūsu veselības centra misija – vesels, laimīgs un līdzestīgs pacients. “Saules veselības centrs” savā darbībā vadās pēc motīva “mēs esam pacientam, nevis pacients mums!”

 • ATBILDĪBA

  “Saules veselības centrs” ir uz pacienta interesēm vērsta ārstniecības iestāde, kurā darbojas profesionāla un motivēta komanda ar augstu atbildības sajūtu. Mūsu mērķis ir sniegt katram mūsu pacientam, visu to, kas ir mūsu rīcībā, tādējādi panākot, ka pacients no mūsu veselības centra dodas prom saņēmis patiesu ieinteresētību problēmas risināšanā, profesionālu palīdzību, rūpīgu attieksmi un kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu.

 • SADARBĪBA

  Sadarbojoties ar rūpīgi izvēlētiem partneriem Latvijā, “Saules veselības centrs” uzņemas rūpes par pacientu veselību, plānojot, organizējot un īstenojot ārstēšanas procesu. Pacientam vienuviet pieejami gan ārsta, gan diagnostikas, gan laboratorijas, gan arī farmaceita un aptiekas pakalpojumi. “Saules veselības centrs” sadarbojas ar apdrošināšanas sabiedrībām, nodrošinot pacientiem ērtu veselības apdrošināšanas polišu izmantošanu.

 • PIEEJAMĪBA

  “Saules veselības centrs” rūpējas par klientiem, efektīvi plānojot resursus un tādējādi līdz minimumam samazinot pacientu rindas un nodrošinot pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas ātrāk. Centrs ir draudzīgs cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai ratiņkrēslā, kurus mūsdienīgs, atvērta tipa pacēlājs nogādās uz -1. vai 2. stāvu.

 • ATTĪSTĪBA

  “Saules veselības centrs” speciālisti rūpīgi vērtē sabiedrības veselības tendences un pacientu vajadzības, lai nodrošinātu jaunu pakalpojumu attīstību, izmantojot augsti kvalificētu speciālistu zināšanas un mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Uzticami

Sadarbības partneri

LAIPNI GAIDĪSIM JŪS MŪSU CENTRĀ!